top of page

Programvare for virtuell rehabilitering

 

Rettet mot fagpersoner som ønsker å forbedre kvaliteten og resultatene av rehabiliteringen, kvantifisere fremgang og forbedre opplevelsen til sine pasienter.

flere økter pr. fagperson

100

overvåkede kliniske parametere

89 %

av pasientene føler seg mer motiverte

30 %

Hvordan virker det

Fagpersoner

velger øvelsene

Pasienten utfører øvelser

når og hvor det passer

Rehametrics

generere kliniske rapporter

Fysisk og kognitiv rehabilitering

Rehametrics er den eneste virtuelle programvareplattformen for rehabilitering designet for å rehabilitere fysiske og kognitive aspekter i fellesskap.

Fysisk rehabilitering

 

Systemet har flere fysiske øvelser designet for å gjenopprette funksjonaliteten til pasienten gjennom virtuell virkelighet og kvantifisering av evolusjonen under restitusjonsprosessen.

Kognitiv rehabilitering

Rehametrics inkluderer kognitive øvelser som bruker gamification for å forbedre pasientopplevelsen. Systemet har spesialiserte øvelser for å gjenopprette oppmerksomhet, hukommelse, språk, eksekutive funksjoner og daglige aktiviteter.

Telerehabilitering

Programvaren er utformet slik at en fagpersoner kan tilpasse de fysiske og kognitive rehabiliteringsøktene eksternt, og pasienten kan utføre sine planlagte øvelser uavhengig av hvor de befinner seg.

Fordelene med Rehametrics

Rehametrics lagrer, måler og kvantifiserer data om utviklingen til pasienten. I tillegg kan fagpersonen utføre detaljert overvåking av utviklingen gjennom generering av avanserte kliniske rapporter.

Fjernrehabilitering

Øvelsene foreskrevet av fagpersonen kan gjøres hjemmefra eller i samråd.

Kvantifisering

Dataene for hver økt registreres og analyseres av systemet.

Behandlingsintensitet

Systemet øker antall timer terapi per uke uten å øke kostnadene

Personlige økter

Fagpersonen tilpasser øvelsene til hver enkelt pasients behov

Automatisert vanskelighetsgrad

Programvaren har muligheten til å automatisk justere vanskelighetsgraden på øvelsene.

Kliniske rapporter

Automatisk generering av detaljerte rapporter om utviklingen til pasienten.

bottom of page