top of page

Hvilke aspekter bør vi ta hensyn til når vi anskaffer et kognitivt stimuleringsprogram?

Hvis du er en fagperson (nevropsykolog, psykolog, ergoterapeut) og jobber med pasienter med kognitive aktiviteter, har du muligheten til å bruke forskjellige verktøy. For eksempel tradisjonelle aktiviteter med papir, brettspill og andre øvelser som du kan lage selv. Dette krever imidlertid mye tid, engasjement og av kreativiteten din.

For å lette fagpersonens arbeid finnes det dataprogrammer med kognitive stimuleringsøvelser. Det blir mer og mer tilbud på markedet og det kan være vanskelig å bestemme seg for et av disse programmene. Det er viktig å ta den riktige avgjørelsen, derfor deler vi her aspektene du bør ta i betraktning når du anskaffer et profesjonelt program til bruk i kognitive stimuleringsøkter.

CE-sertifikat og klinisk validering

Det finnes mange gratisapplikasjoner som tilbyr kognitive aktiviteter, men hvilken garanti gir de for deres nytteverdi i terapi? Har de blitt designet av fagfolk og sertifisert som et produkt egnet for bruk med pasienter?

På samme måte som et legemiddel ikke kan markedsføres uten forutgående analyse eller tilsvarende helsegodkjenninger, må denne type behandling for kognitiv stimulering være sertifisert som medisinsk utstyr. Sørg for å finne et kognitivt rehabiliteringsprogram som har CE-merking, slik tilfellet er med Rehametrics.

Hvilken klinisk validering har programmet? Finnes det publisert biografi om det? Rehametrics har mer enn 27 publikasjoner i tidsskrifter og vitenskapelige konferanser som validerer verktøyet som et element som forbedrer rehabiliterings- og terapiresultater. Du kan se den kliniske valideringen av Rehametrics her.

Variasjonen av kognitive øvelser tilgjengelig

Antallet og variasjonen av aktiviteter som er tilgjengelig i programmet er også viktig. Enten du jobber med barn eller voksne, er du interessert i å ha et bredt utvalg av øvelser som dekker fra de enkleste nivåene til de mest komplekse. På denne måten vil du være i stand til å behandle pasienter med svært forskjellige behov og økter som er tilpasset deres nåværende evner, men som lar dem øke i vanskeligheter ettersom ytelsen forbedres.

Når det gjelder Rehametrics kognitive rehabiliteringsplattform, har du for tiden 160 kognitive øvelser til rådighet. I tillegg oppdateres programvaren med noen måneders mellomrom og vi inkluderer kontinuerlig nye aktiviteter slik at tilbudet alltid er variert og stimulerende. På denne måten klarer vi å fremme motivasjon, både for pasient og fagperson.

Personalisering av øvelser i et kognitivt stimuleringsprogram

Hver pasient har forskjellig behov, evner, smak og interesser. Derfor kan vi ikke tilby det samme for alle. Øktene må være veldig personlige. Det er veldig viktig at et dataprogram for kognitiv stimulering lar deg konfigurere øvelsene og å endre parameterne for hver aktivitet.

Med Rehametrics har du total kontroll over hver aktivitet, og det er mulig å regulere blant annet:

Typen stimuli som presenteres, for eksempel et stavelsesord, to stavelsesord osv

Svartiden som pasienten har for hver utfordring.

Vanskelighetsgrad, forstyrrende elementer, bevegelige eller statiske elementer

Enkle håndteringen

En god kognitiv stimuleringsprogramvare skal tillate deg å kvantifisere rehabiliteringen, analysere pasientens utvikling og kunne observere hvordan de har forbedret eller i det minste vedlikeholdt sine kognitive evner.

Rapportene derimot, de lar deg motivere pasienten eller familien ved å tilby objektive data om deres utvikling. De hjelper oss også å dele arbeidet som er gjort i øktene med andre fagpersoner som også behandler pasienten og kan være interessert i denne informasjonen.

Pris og kontraktsbetingelser

Vurder kostnadene for tjenesten, kontraktsvilkårene. Er det registreringsavgift? Er det en forpliktelse til å bli? Kan jeg behandle ubegrensede pasienter og ubegrensede økter? Må jeg kjøpe noe utstyr?

Hos Rehametrics har vi designet et tilgjengelig og rimelig format for enhver fagperson. Fra frilanseren som jobber på egenhånd, til et rehabiliteringssenter som har et tverrfaglig team, tilbyr vi muligheter slik at alle kan dra nytte av dette verktøyet.

Programoppdateringer

Sjekk også om programmet du har kontrakt med kommer til å bli gradvis oppdatert og om du må betale for fremtidige oppdateringer. Det er viktig at en programvare kontinuerlig fornyes og forbedres, men like viktig er det at dette ikke medfører en ekstra kostnad.

Hos Rehametrics gjør vi kontinuerlige oppdateringer av programmet og disse er gratis for alle våre kunder.

Vi håper at alle disse punktene har vært nyttige for deg. Hos Rehametrics jobber vi med mer enn 300 helsesentre i mer enn 10 land, og meningene fra fagfolk, sammen med den kliniske valideringen av produktet, lar oss tilby deg dette programmet med full sikkerhet om at det vil være til stor nytte for deg.

Men hvis du fortsatt har spørsmål, tilbyr vi deg muligheten til en gratis prøveperiode uten forpliktelser, slik at du kan bli grundig kjent med programmet og jobbe med pasientene dine i prøveperioden.

 

Hvis du er interessert i å vite mer, kontakt oss nå

bottom of page