top of page

Kognitiv rehabilitering og aktiv aldring

De viktigste symptomene på aldringsfysiologien er:

 

Gradvis tap av sanser: hørsel, smak og syn. Sansene svekkes gradvis og evner som å se og høre klart går tapt.

 

Nedsatt immunkapasitet: Unge mennesker har en viss immunkapasitet som beskytter dem. Over tid reduseres denne evnen og det er lettere å få sykdommer som influensa.

 

Tap av reflekser og smidighet: responsreaksjoner på stimuli blir langsommere og tapet av smidighet er større.

 

Demens: korttidshukommelsestap eller episoder med desorientering er et av kjennetegnene ved aldring som er felles for mange mennesker.

bottom of page